Psychiatrische patiënten

Als deskundige kan ik u bijstaan als u te maken krijgt met gedwongen zorg voor psychiatrische patiënten.

Sociale zekerheid

Heeft u een voor u negatieve beslissing van een uitkeringsinstantie, zoals de gemeente of het UWV, dan kan ik u helpen.

Migratierecht

Ik heb een ruime ervaring met migratierecht, wat vooral bestaat uit gezinshereniging en verblijf in Nederland voor mensen met een andere nationaliteit.

Wilt u kennis maken?

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.