Het arbeidsrecht is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015 ingrijpend veranderd. Maar er is ook gesleuteld aan de vastheid van een arbeidsrelatie en de kantonrechtersformule is gewijzigd in de transitievergoeding. Voor werkgevers lijkt dat goed nieuws, hoewel de transitievergoeding een verplichte vergoeding is geworden, die in meer situaties verschuldigd is. Voor werknemers die met ontslag gaan na een lang dienstverband, is dat minder gunstig, omdat ze recht hebben op minder geld.

Er wordt veel vaker gekozen om in onderling overleg middels een vaststellingsovereenkomst (VSO) een einde te maken aan de arbeidsrelatie. Want ook de redenen om iemand te kunnen ontslaan zijn erg streng geworden. Toch is het belangrijk dat u een VSO juridisch en inhoudelijk laat beoordelen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien kan het zijn dat er bepaalde zaken niet in staan vermeld, waar u wel recht op heeft als werknemer.

Daarnaast worden door de regels over doorbetaling van loon en verplichtingen uit de Wet Poortwachter meer eisen gesteld aan werkgever en werknemer.

Het is dus belangrijk om goed op de hoogte zijn van de regels. Hierdoor worden veel problemen voorkomen.

Ik heb mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht door de specialisatie opleiding bij de Grotius academie. Ik ben goed op de hoogte van de wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid, waar ik recent nog een uitgebreide verdiepingscursus voor heb gevolgd. Daarnaast ben ik een gecertificeerd mediator.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.

Send messageformulier