Er samen uitkomen zonder meteen naar de rechter te stappen als er een conflict is. Daar kan mediation bij helpen.

Arbeidsconflicten of samenwerkingsproblemen kosten veel negatieve energie, maar ook tijd en geld. Conflicten hebben een negatieve uitstraling op de organisatie. Dat is niet goed voor de arbeidsmotivatie en leidt op den duur tot verminderde productie. Een arbeidsconflict mondt ook vaak uit in een ziekmelding. Daar zit niemand op te wachten.

Door tijdig, vóórdat het conflict uit de hand is gelopen, te kiezen voor mediation kan dat worden voorkomen.

Als neutrale en onpartijdige mediator kan ik partijen helpen met elkaar in gesprek te komen en de communicatie te herstellen. Dit kan zelfs tot een vruchtbare voortzetting van de samenwerking leiden. Zelfs als de uitkomst van de mediation een exit is, kan ik helpen om dit voor iedereen aanvaardbaar te maken.

afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt, worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarbij komt mijn expertise als arbeidsrecht advocaat goed van pas om te kunnen aangeven wat wettelijk wel en niet kan.

Bij mediation is bovendien vaak binnen 2 of 3 gesprekken duidelijk of er een oplossing mogelijk is en hoe die eruit moet zien. Een gerechtelijke procedure kost meer tijd en daarbij is de uitkomst nooit zeker. Bij mediation houden partijen zelf de regie.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.

Verzendenformulier