Er samen uitkomen zonder meteen naar de rechter te stappen als er een conflict is, daar kan mediation bij helpen.

Door mijn mediation opleiding heb ik gesprekstechnieken geleerd, die bij alle gesprekken behulpzaam zijn. Of dat nu met een client is of met een wederpartij.

Door tijdig, vóórdat het conflict uit de hand loopt, te kiezen voor mediation kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen.

Als neutrale en onpartijdige mediator kan ik partijen helpen met elkaar in gesprek te komen en de communicatie te herstellen.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.