Sinds enige tijd ben ik als deskundige door de Raad voor Rechtsbijstand gecertificeerd in het bijstaan van psychiatrische patiënten.

Psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een
psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, kunnen te maken krijgen met verplichte zorg, die wordt opgelegd door een rechter. Een zogenaamde zorgmachtiging. Dat kan zijn bij een crisissituatie, maar ook als iemand gedwongen medicatie moet nemen of opgenomen moet worden om zichzelf en/of anderen te beschermen.

Ik kan hen deskundige begeleiding geven in het bepalen van hun rechtspositie. In het geval de rechtbank een zorgmachtiging voorbereid, wordt een advocaat toegewezen, die op dat gebied is gespecialiseerd. De patiënt hoeft daar niets voor te betalen. Dat doet de Raad voor rechtsbijstand.

Ik ben zo’n advocaat en als ik wordt toegevoegd aan uw zaak, bespreek ik met u uw rechten en kom ik op voor uw belangen tijdens de zitting.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.