In Nederland kennen we een goed sociaal zekerheidsstelsel. Daarmee worden mensen die tijdelijk (of blijvend) geen of onvoldoende inkomen ontvangen, door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte, geholpen Het sociale zekerheidstelsel zit echter ingewikkeld in elkaar en wordt door diverse instanties uitgevoerd.

De gemeente gaat over de bijstand, het UWV is verantwoordelijk voor de WW, de WIA en de Ziektewet. De SVB beslist over de AOW en toeslagen voor kinderen. Als laatste  wordt de PGB uitgevoerd door de Zorgkantoren.

Van al deze instanties kunt u beslissingen krijgen waar u het niet mee eens bent. dan is het van groot belang dat u tijdig (binnen de bezwaar- of beroepstermijn van 6 weken) reageert op de beslissing waar u het niet eens bent. Als u te laat reageert, komt de beslissing definitief vast te staan. Er kan dan niets meer tegen worden gedaan. U kunt het beste meteen een advocaat zoals ik inschakelen. Dat een advocaat voor iedereen bereikbaar is, ook als u geen inkomen heeft, kunt u hier lezen.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.