Al geruime tijd ben ik advocaat voor vreemdelingen om op te komen voor hun rechten en adviseer ik over zaken die te maken hebben met het verblijf in Nederland. Dat kan zijn het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) om iemand naar Nederland te halen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en alle fasen die daartussen liggen.

De regels in het migratierecht zijn zeer moeilijk en veranderen steeds. Het is daarom van belang dat u zich vanaf het begin laat bijstaan door een ervaren advocaat.

Vooral de toelatingseisen zijn erg streng en het is moeilijk in te schatten of men nu wel of niet aan alle voorwaarden voldoet. Ik kan u adviseren over de (on)mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.

Daarnaast kunnen er nog andere problemen ontstaan met uw verblijfsrecht. Een verblijfsvergunning kan door de IND worden ingetrokken als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Als de IND laat weten dat ze van plan zijn uw verblijfsvergunning in te trekken, moet u op tijd reageren met de juiste argumenten om te voorkomen dat uw verblijfsrecht inderdaad wordt ingetrokken.

Tevens kan een verlenging van een verblijfsvergunning of aanvraag voor onbepaalde tijd worden geweigerd of het naturalisatieverzoek worden afgewezen. Ook dan is het belangrijk dat u op tijd bezwaar indient met behulp van een deskundige advocaat.

Er zijn tevens steeds meer EU onderdanen in Nederland. Wat veel mensen niet weten is dat zij na drie maanden verblijf in hun eigen inkomen moeten voorzien om te mogen blijven. Ik kan u daarbij adviseren en u helpen als het verblijfsrecht wordt beëindigd.

Het migratierecht hangt nauw samen met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Nu ik deskundig ben op al deze rechtsgebieden, bent u bij mij aan het goede adres om u bij te laten staan.

Vrijblijvende afspraak

Als u met vragen zit over een juridische kwestie, belt u dan gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek. Ik luister naar uw verhaal en geef u een eerste advies. In heldere taal en met een eerlijke inschatting van uw kansen. Ik ben er tenslotte voor u.